Dokumentacja Narmox Spear


Informacje podstawowe

Aplikacja poszerza możliwości HPE SDN Controller. Umożliwia administratorowi programowanie sieci uwzględniając schemat programowania oparty o:

  • wyzwalacze,
  • warunki,
  • akcje.

Wykorzystując taką konstrukcję aplikacji, inżynier sieciowy może zaprogramować działanie sieci bez znajomości języków programowania.

Funkcjonalność

Aplikacja oferuje uniwersalny schemat programownia sieci, umożliwiający definiowanie dedykowanych scenariuszy specyficznych dla danego środowiska sieciowego. Aplikacja operuje na poniższych komponentach:

  • Wyzwalacze - definiują informacje wejściowe, które mogą być wykorzystane w warunkach, np. stan linka, stan switcha, stan portu;
  • Kalendarze - definiują czas obowiązywania reguły, np. konkretne dni, godziny;
  • Warunki - opisują sytuację (za pomocą kalendarza i wyzwalaczy), w której aplikacja zmieni działanie sieci aplikacjąc wskazaną akcję;
  • Akcje - implikują zmianę w konfiguracji sieci lub wysyłanie informacji administracyjnych (e-mail, log) gdy spełniony jest wcześniej zdefiniowany warunek.

Dodatkowo aplikacja umożliwa programowanie sieci w zdefiniowanym schemacie oferując:

1. Możliwość zastąpienia protokołu STP przez programowe sterowanie siecią

Szczegółwe wpisy na urządzeniach są tworzone automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych do modułu aplikacji. Aplikacja automatycznie generuje reguły tworzące drzewo STP. Administrator może również samodzielnie skonstruować takie drzewo. W przypadku awarii połączenia aplikacja wyznaczy nowe lub zmodyfikuje uszkodzone drzewo, tak aby zapewnić komunikację. 

2. Rozkład ruchu na wielu urządzeniach typu Router

W celu specjalnego traktowania urządzeń typu Router (nie wspierających protokołu OpenFlow) konieczne jest wskazanie adresu IP oraz adresu MAC dostępnych routerów. Wpisy programowe tworzone są automatycznie wg zadanej przez administratora polityki. Niniejsza funkcjonalność umożliwia przełączenie routerów w sposób niewidoczny dla końcowego użytkownika, z pełną prędkością urządzenia bez dodatkowych opóźnień.

3. Zabezpieczenia DHCP, DNS, limitowanie hostów

Aplikacja posiada kilka funkcjonalności związanych z bezpieczeństwem sieci. Między innym istnieje możliwość blokowania hostów ze statycznymi adresami IP. Wprowadza mechanizmy zabezpiecznia przed podłączaniem niedozwolonych serwerów DHCP. Możliwe jest też określenie limitu podłączonych hostów, zarówno globalnie dla cełajej siecia, jak również dla poszczególnych portów switcha. Aplikacja umożliwia także ograniczyć zapytania DNS jedynie do wskazanych serwerów.

4. Integracja z Aruba ClearPass

Aplikację można zintegrować z serwerem Aruba ClearPass. Dzięki temu aplikacja może rozszerzyć prezentoację hostów o dodatkowe dane takie jak np. login, przynależnośc do grupy (role), kontakt itp.

Zastosowanie

Aplikację Narmox Spear stosowana jest do wykorzystania potencjału sieci programowalnych i dostosowania działania sieci w sposób programowy do wymagań danego środowiska. Dodatkowo udostępniane są gotowe szablony programowania typowych scenariuszy spotykanych w sieciach dostępowych.

Licencjonowanie

Aplikacja dystrybuowana jest w ramach dwóch licencji. Wersji Trial oraz wersji Komercyjnej z supportem. Zobacz szczegóły licencji.


Narmox Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5, I p.
54-440 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com