Ustawienia modułu Network Manager

W zakładce Newtork Manager -> Ustawienia można:

  • wskazać drzewo, które ma być używany do kierowania ruchem między hostami (podobnie jak STP)
  • uruchomić lub zatrzymać usługę Network Manager (obsługującą ruch w ramach drzewa STP) 

 


Narmox Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5, I p.
54-440 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com