Limity hostów

Aplikacja posiada limit hostów tj. maksymalną liczbę hostów jaka może być obsłużona przez sieć. Ograniczenie to ustawia się w zakładce Network Manager -> Zarządzanie ruchem -> Ustawienia -> Limit hostów. 

Istnieje także możliwość ustawienia limitu hostów na poszczególnych portach przełączników. Limity ustawia się w edycji pojedynczego przełącznika w zakładce Network Manager -> Przełączniki.

Uwaga

Jeśli limit hostów zostanie wyczerpany, wówczas kolejny host nie zostanie już obsłużony przez kontroler. 

Jeśli przyłączany host ma ustawioną flagę "ważny" (host ma priorytetowy dostęp do sieci), wówczas z listy hostów zostanie usunięty jeden z hostów mniej ważnych, a zamiast niego zostanie podłączony "ważny" host. Flagę "ważny" ustawia się w edycji hosta w zakładce Network Manager -> Hosty.


Narmox Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5, I p.
54-440 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com