Zabezpieczenie DNS

Zabezpieczenie DNS konfiguruje się w zakładce Network Security -> DNS.

Zabezpieczenie polega na ograniczeniu ruchu DNS jedynie do wskazanych serwerów DNS.

Panel umożliwia dodanie dozwolonych adresów IP serwerów DNS. 

Do włączenia/wyłączenia ochrony służy przełącznik Włączone ON/OFF.

Zasada działania

  1. Pakiety wysyłane z hostów do serwerów DNS są przechwytywane przez kontroler.
  2. Kontroler sprawdza czy docelowe adresy IP znajdują się na liście dozwolonych serwerów DNS.
  3. Jeśli serwer DNS nie występuje na liście dozwolonych serwerów wówczas pakiety są dropowane.


Narmox Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5, I p.
54-440 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com