Zabezpieczenia DHCP

Zabezpieczenia DHCP konfiguruje się w zakładce Network Security -> DHCP.

Aplikacja wprowadza dwa zabezpieczenia:

  • DHCP snooping,
  • Blokowanie statycznych IP.

DHCP snooping

Zabezpieczenie polega na:

  • ignorowaniu serwerów DHCP wpiętych do niedozwolonych portów switcha,
  • ignorowaniu serwerów DHCP o niedozwolonych adresach IP.

Do włączenia/wyłączenia zabezpieczenia służy przełącznik Włączone ON/OFF.

Zasada działania

  1. Pakiety wysyłane z serwerów DHCP są przechwytywane przez kontroler.
  2. Kontroler sprawdza czy pakiety pochodzą z dozwolonych serwerów DHCP (sprawdza adres IP serwera, przynależność do określonego VLAN oraz port, do którego jest podłaczony).
  3. W przypadku wykrycia niezgodności, pakiety są dropowane i nie dochodzą do hostów.

Blokowanie statycznych IP

Zabezpieczenie polega na blokowaniu hostów ze statycznymi adresami IP. 

Aby zezwolić wybranemu hostowi (np. serwerowi) na używanie statycznego adresu IP, należy w zakładce Network Manager -> Hosty dodać hosta i ustawić mu atrybut "Statyczny adres IP".

Do włączenia/wyłączenia zabezpieczenia służy przełącznik Włączone ON/OFF.


Narmox Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5, I p.
54-440 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com