Przełączniki (switche)

Lista przełączników znajduje się w zakładce Network Manager -> Przełączniki.

Tabela zawiera listę wykrytych przełączników (switchy). Dla każdego przełącznika użytkownik może samodzielnie ustawić takie atrybuty jak:

  • nazwa przełącznika,
  • opis przełącznika,
  • nazwy poszczegółnych portów.

Lista prezentuje także statusy poszczególnych przełączników tj. czy przełacznik jest aktywny (dostępny) lub nieaktywny. Użytkownik może usunąć niaktywne przełączniki - zazwyczaj usuwa się przełączniki, które zostały wypięte z sieci i nie będą już użytkowane.

switches

 

switches

 

switches


Narmox Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5, I p.
54-440 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com