Jak utworzyć drzewo?

W celu utworzenia nowego drzewa lub modyfikacji istniejącego należy przejść do zakładki Newtork Manager -> Drzewa. 

Formularz dodwania/edycji drzewa prezentuje graf topologii. Użycie przycisku "edytuj drzewo"  pokaże pasek narzędziowy do budowy drzewa. Za jego pomocą należy wskazać:

  • główny korzeń drzewa (main root),
  • zapasowy korzeń drzewa (secondary root),
  • linki, które tworzą drzewo.

Wskazanie głównego korzenia drzewa spowoduje wygenerowanie domyślnego drzewa. Użytkownik może samodzielnie zmienić linki wygenerowanego drzewa. W tym celu należy kursorem myszy kliknąć na wybrany link, co spowoduje jego dołączenie lub odłączenie od drzewa

 


Narmox Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5, I p.
54-440 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com