Informacje o portach

W zakładce Network->Programming prezentowana jest tabela ze stanami portów obserwowanych urządzeń. Aplikacja wykorzystuje te parametry do określania stanów Wyzwalaczy.


Narmox Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5, I p.
54-440 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com