Akcje

Lista akcji znajduje się w zakładce Network Programming -> Akcje.

Akcja to obiekt reprezentujący wykonanie pewnych czynności gdy zajdą określone Warunki. Do akcji przypisanych może być wiele Warunków. Akcja zostanie wykonana gdy zajdzie conajmniej jeden z przypisanych Warunków.

Możliwe akcje to:

  • wyślij e-mail,
  • dodaj regułę OpenFlow do urządzenia:
    • Flow Drop,
    • Flow Forward,
    • Goto Table,
    • Set destination MAC.

actions

 

actions

 

actions

 

actions

 

actions


Narmox Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5, I p.
54-440 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com