Warunki wykonania akcji

Lista warunków znajduje się w zakładce Network Programming -> Warunki.

Warunek wykonania akcji to obiekt reprezentujący wartość logiczną (prawda lub fałsz). Wartość logiczna warunku wyliczana jest na podstawie ustalonego wyrażenia logicznego. W wyrażeniu logiczny można używać Wyzwalaczy oraz Kalendarzy

Warunki przypisuje się do Akcji. Jeden warunek może być przypisany do wielu Akcji.

Przykładowe wyrażenie logiczne:

(@weekend OR @friday) AND @transfer_too_large

Przykładowy warunek jest spełniony gdy "transfer jest za duży" o ile jest "weekend" lub "piątek".

conditions

 

conditions

 

conditions


Narmox Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5, I p.
54-440 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com