Kalendarze

Obiekty Kalendarza tworzy się w zakładce Network Programming -> Kalendarz.

Obiekty Kalendarza przyjmują stan logiczny (prawda lub fałsz) gdy data systemowa spełnia określone kryteria.

Kalendarz działa podobnie do Wyzwalacza ale reaguje na zmiany daty systemowej.

Obiekty Kalendarza używane są podczas tworzenia Warunków.

Obiekt kalendarza może reagować na:

  • dzień tygodnia,
  • dzień miesiąca,
  • przedział godzin od - do.

schedulers

 

schedulers

 

schedulers


Narmox Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5, I p.
54-440 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com