Wyzwalacze

Wyzwalacze tworzy się w zakładce Network Programming -> Wyzwalacze.

Wyzwalacze to obiekty logiczne, które zmianiają swój stan (na prawda lub fałsz) w momencie zajścia pewnego zdarzenia w sieci.

Wyzwalacze wykorzystywane są do tworzenia Warunków, przy których uruchamiane są Akcje.

Przykładowe zdarzenia, na które reagują wyzwalacze to:

  • upload na porcie jest powyżej/poniżej zadanej wartości,
  • download na porcie jest powyżej/poniżej zadanej wartości,
  • transfer na porcie jest powyżej/poniżej zadanej wartości,
  • link up,
  • link down.

triggers

 

triggers

 

triggers


Narmox Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5, I p.
54-440 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com